Openbare vergadering 27 mei 2019

Op maandag 27 mei om 20:00 uur is er een openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek. 

Mededelingen. Wij willen u graag informeren over de nieuwe samenstelling van de Dorpsraad. Verder gaan we in op de zaken waarbij de Dorpsraad betrokken is, zoals de pilot van de gemeente om hun dienstverlening dichterbij huis te brengen en het nieuwe beleid voor afvalinzameling. Ook de ontwikkelingen van de windmolens bij de A-16, het Markdal en de glasvezel volgen wij en zullen we kort bespreken. Voorts wordt u bijgepraat over verkeer en veiligheid, de afronding van de entree, de Galderse kermis en betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij Radarkamp Bisam. Ook verbeteren wij onze website en krijgt iedereen zelf de mogelijkheid om aan te geven welke email u van ons wilt ontvangen. 

Aandachtspunten Dorpsraad 2019. In 2019 gaan we verder met ons Plan van aanpak voor versterking van de sociale veerkracht. Het thema “(blijven) wonen” krijgt een vervolg. Daarover zijn we o.m. met de gemeente in gesprek. Voor het thema “zorg” wordt een werkgroep opgericht. Net als voor “wonen” gaan we voor “zorg” informatiebijeenkomsten organiseren. We beginnen op 3 juni a.s. met een bijeenkomst, waarin u wordt geïnformeerd hoe de professionele basisondersteuning en -advies in de gemeente is geregeld. Ook kunt u dan persoonlijk kennis maken met de betreffende personen. Zie verder de bijgevoegde brief. In het kader van zorg worden vrijwilligers overigens ook steeds belangrijker.

Stellingen. Wij willen ook graag van u horen, wat u belangrijk vindt, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Om een discussie op gang te brengen, zullen we u een aantal stellingen voorleggen. 

 • Ik zie de Dorpsraad Galder-Strijbeek als een toegevoegde waarde voor onze gemeenschap en ben van mening dat de Dorpsraad met de juiste onderwerpen bezig is.
 • De veiligheid in mijn directe woonomgeving is de laatste jaren verbeterd.
 • Ik zie het nut van een vrijwilligerspool in Galder-Strijbeek.
 • Galder en Strijbeek hoeven niet snel te groeien, maar geleidelijke groei is nodig voor de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst. 
 • Als ouderen in ons dorp willen blijven wonen, zullen we andere woonconcepten moeten ontwikkelen.
 • Als zorg nodig is, dan kan ik dat organiseren.
Informatieavond Zorg 3 juni 2019

Uitnodiging Zorg-bijeenkomst 3 juni 2019


Op maandag 3 juni a.s. wordt om 19:30 uur in de Leeuwerik een bijeenkomst gehouden met de personen, die voor de gemeente Alphen-Chaam professionele basisondersteuning en/of advies verzorgen. Zij stellen zich dan aan u voor, en leggen uit wat zij voor u als bewoner kunnen betekenen. Ook is er ruimte om vragen te stellen en te beantwoorden. U kunt dan zelf ook even persoonlijk met hen kennis maken.Soortgelijke bijeenkomsten zijn eerder dit jaar ook in Alphen en Chaam gehouden. 

Deze bijeenkomst past heel goed bij het initiatief van de Dorpsraad om aan de inwoners gerichte informatie te verstrekken over wonen en zorg. 

Hieronder staan gegevens van de professionals voor basisondersteuning en advies, die voor Galder en Strijbeek werkzaam zijn. Zij zullen bij bovengenoemde bijeenkomst zoveel mogelijk aanwezig zijn, of zich laten vertegenwoordigen.

 1. Monique Oomen en Mariska van Dun - praktische ondersteuning, het Trefpunt in Alphen, zijn bereikbaar op 06-51 24 83 45 of trefpuntalphenchaam@gmail.com. Op maandag tot en met woensdag kunt u vrij inlopen van 9.00 - 13.00 uur.
 2. Bianca Vissers - Wmo consulent, Gemeente Alphen-Chaam. Voor vragen of het maken van een afspraak is de Wmo bereikbaar op 14-013 of per mail sociaaldomein@abg.nl.
 3. Inie Heesbeen – onafhankelijke cliëntondersteuning, bij MEE West - Brabant, MEE West- Brabant is bereikbaar op 088-028 26 39 of i.heesbeen@meewestbrabant.nl. Op woensdag kunt u vrij inlopen in Het Trefpunt in Alphen van 9.00 - 11.00 uur.
 4. Ria van Hoof - maatschappelijk werk, IMW Breda. Zij is bereikbaar op 06-81 80 80 34 of samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. Vrije inloop in Chaam is in het Gezondheidscentrum, op maandag in de oneven weken 13.30 - 14.30 uur.  In Alphen in Den Heuvel is er een vrije inloop op donderdag in de even weken 13.30 - 14.30 uur.
 5. Linda Overtoom – hulp bij financiële problemen, IMW Breda, is bereikbaar op 076-530 58 62 of samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. De vrije inloop in Chaam is in het Gezondheidscentrum op woensdag in de oneven weken van 9.00 - 10.00 uur en in Alphen in Den Heuvel op woensdag in de even weken 9.00 - 10.00 uur.
 6. Johan Eeftink- sociaal raadsliedenwerk, IMW Breda, is bereikbaar op 076-524 08 20 of srw@imwbreda.nl.  Inloopspreekuur is in Den Heuvel op dinsdag van 9.00 - 11.00 uur.  
 7. Jeanine Bouman - jongerenwerk, ContourdeTwern, is bereikbaar via op 06-10 54 02 01.
 8. Eus van Beijsterveldt - buurtbemiddeling, ContourdeTwern, is bereikbaar via 0416-33 34 45 of buurtbemiddelingalphen-chaam@contourdetwern.nl.
 9. Alma Patist- mantelzorgondersteuning, ContourdeTwern, is bereikbaar op 06-10 26 70 86 of almapatist@contourdetwern.nl. Op dinsdag kunt u vrij inlopen in Het Trefpunt in Alphen van 9.00 - 11.00 uur.
Nieuws


Wonen. Net als in 2018, is “wonen”ook voor 2019 hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad. Wij gaan in 2019 verdere thema-bijeenkomsten organiseren. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken inzake hun woonsituatie. Lees informatiebrief begin 2019.


Notaris. Op verzoek van de Dorpsraad heeft notaris Sander Smits (van Bolscher & Smits) een informatieavond verzorgd, op maandag 11 februari 2019. Aan de ruim 60 belangstellenden is, mede in het kader van het thema wonen, heel nuttige informatie verstrekt. Informatie is ook te downloaden op de website van de notaris (zoals testament, volmacht, schenking)

Bijdrage Thebe Extra. De Ledenvereniging Thebe Extra heeft op 5 juli 2018 aan twee projecten van Galder-Strijbeek een financiële bijdrage toegekend. Het betreft het een bedrag van € 900 voor de Versterking Sociale Veerkracht en een bedrag van € 600 voor het Zondag Matinee de Vier Jaargetijden. Totaal werden 18 initiatieven uit Midden- en West-Brabant beloond vanuit het Stimuleringsfonds van Thebe Extra. De Dorpsraad had deze voorstellen eind april ingediend.

U kunt lid worden van de Ledenvereniging Thebe Extra voor slechts € 16 per jaar. Er kan dan een beroep worden gedaan op advies, waarbij men ook aan huis komt (bv. langer thuis wonen). Ook kan hulp worden ingeroepen (zoals klusjesman, hulpstudent, tuinonderhoud, kapper aan huis enz.) Er wordt verder korting gegeven op bv. sport.
Wonen met gemak. De Dorpsraad heeft op 7 mei 2018 een thema-bijeenkomst georganiseerd over "Wonen met gemak" door de heer Rolf Jopse. Daar is zeer nuttige informatie verstrekt hoe m.n. senioren comfortabel en veilig kunnen blijven wonen in de eigen woning. De opkomst viel echter wat tegen. De informatie is waarschijnlijk voor méér mensen van belang. Ook kunnen inwoners van Galder en Strijbeek zich opgegeven bij "Wonen met gemak" voor een zogenaamde woonscan voor € 25: Klik hier. De presentatie is te bekijken door hier te klikken.


Meld u óók aan voor de vrijwilligerspool. De Dorpsraad 
roept dorpsgenoten op om zich aan te melden als vrijwilliger. Afhankelijk van ieders interesse en tijd, zijn er ook voor u 
gepaste mogelijkheden. Vele handen maken licht werk. Dus geef u a.u.b. op bij de Dorpsraad. Zie nadere informatie.


De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft uitnodigingen gemaakt, die huis aan huis zijn verspreid. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 
1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 2018 14:00-16:00 uur
2. Droomwonen door dhr. Egbert Kalle op 14 mei 2018 19:00-21:00 uur
3. Notaris op 11 feb 2019 19:30-21:30.
4. Zorg in en aan huis n.t.b. 
Voor deze thema-bijeenkomsten, kan worden opgegeven bij de Dorpsraad. Email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  

Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op maandag 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst plaatsgevonden van de Dorpsraad. De belangstelling was met 110 aanwezigen goed te noemen. Belangrijkste thema voor de Dorpsraad in 2018 is "wonen". Zie verslag hieronder.

Hoe is buurtpreventie georganiseerd? De werkgroep Verkeer en veiligheid heeft buurtpreventie opgezet voor het gebied Galder, Strijbeek en Notsel. De aangesloten bewoners ontvangen mailberichten. Daarnaast zijn er WhatsApp-groepen. Hoe werkt het en hoe meld ik me aan?


De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft uitnodigingen gemaakt, die huis aan huis zijn verspreid. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 
De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft uitnodigingen gemaakt, die huis aan huis zijn verspreid. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 

Openbare bijeenkomst Dorpsraad 9 april 2018 Minimaliseren

Op 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek plaatsgevonden. Deze was goed bezocht door ongeveer 110 inwoners. Hieronder volgt een korte verslag. De presentatie is hier te bekijken.


Sociale veerkracht. Galder-Strijbeek doet mee aan het project “sociale veerkracht” van de provincie Noord-Brabant. In november 2017 heeft een doorsnede van de inwoners een “veerkracht dialoog spel” meegespeeld. De resultaten daarvan, die goed aansluiten bij de enquête van 2016, zijn verwerkt in een Plan van aanpak.

 

Wonen. Dit is hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad in 2018. De komende maanden organiseert de Dorpsraad een aantal thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Voor de vier thema-bijeenkomsten, kan opgegeven worden bij de Dorpsraad; email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 14:00-16:00 uur

  2. Droomwonendoor dhr. Egbert Kalle op 14 mei 19:00-21:00 uur

  3. Financieel-juridische constructies door notaris n.t.b.

  4. Zorg in en aan huis n.t.b.


Woonvisie gemeente. De Woonvisie 2018-2023 van de gemeente Alphen-Chaam is in maart 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is een interessant en ambitieus document. Zie woonvisie.

 

CPO 3. Belangstellenden voor een volgend CPO-bouwproject kunnen zich melden bij Rico Voesenek: rico.voesenek@ziggo.nl, tel. 0610644447

Dit is niet alleen voor jongeren; ook oudere bewoners worden van harte uitgenodigd hun belangstelling aan te geven


Windmolens A16. Het is bekend waar de windmolens langs de A16 worden geplaatst. Het besluitvormingsproces daarover loopt. Hoewel de gemeente officieel niet betrokken was, heeft de Dorpsraad wel een inbreng gehad.


Galderse Kermis. De rol van de gemeente Alphen-Chaam bij de Galderse kermis gaat veranderen; de gemeente gaat voortaan faciliteren in plaats van organiseren. De Galderse kermis wordt vervroegd naar vrijdag 22 t/m zondag 24 juni. Een werkgroep is bezig. Hebt u vragen of wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op met Coen Noren, email: coen.nooren@gmail.com.


Glasvezel. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de glasvezel in de kern van Galder, zodat de aanleg daar is zeker gesteld, naast die in het buitengebied. Ook komt er een POP op de Markweg. Strijbeek wordt vanaf week 17 aangesloten. De planning voor Galder is nog onbekend.

 

Lopende zaken. Ingegaan is op de buurtpreventie en het welkomstpakket, waarvoor u zich in voorkomend geval kunt opgeven. De uitbreiding van de speeltuin “De Speelakker” is in september 2017 gevierd. Binnenkort wordt de entree van Galder verfraaid met een overkapping. 


Vrijwilligerspool. De Dorpsraad wil graag een pool opzetten met vrijwilligers. Er komen af en toe hulpvragen binnen, waarop we dan beter kunnen reageren. Ook kunnen de lasten dan beter worden verdeeld (max. 1x per 3 weken). Opgave is mogelijk bij de Dorpsraad, onder vermelding van uw evt. specifieke belangstelling:

  1. Activiteiten: rommelmarkt, kermis, GFW, carnaval, oranjecomité, Sint Nikolaas enz

  2. Tuin: rond kerk, Mariakapel en sportvelden

  3. Technisch: kleine klussen in huis ouderen

  4. Chauffeur: rit naar winkel, begeleider ABC-bus

  5. Zorg: eenvoudige zorgtaken voor korte periode

  6. ’Digitale’ avond in de Leeuwerik (les gebruik IT-middelen, workshop)

Convenant met gemeente Alphen-Chaam Maximaliseren
Historie vanuit IDOP Maximaliseren
Enquête 2016 over toekomst van Galder-Strijbeek Maximaliseren

Oudere berichten zien?

 

Stuur een Mail naar de hele dorpsraad
Samenstelling Dorpsraad

Galder-Strijbeek heeft sedert 2011 een DorpsraadDe samenstelling van het bestuur van de Stichting Dorpsraad Galder-Strijbeek is per 1-4-2019 als volgt:

Jos de Roover

Aanbevolen
Ledenvereniging Thebe Extra is altijd dichtbij. De vele diensten en producten (mét kortingen), de spreekuren van de ledenconsulenten (ook voor langer thuis wonen), de lokale initiatieven waarmee wij samenwerken, evenementen en voorlichtingen: er is altijd wel iets bij u in de buurt te vinden. Het lidmaat-schap kost slechts € 16 per jaar.
Welkomstpakket

Sedert 1 januari 2013 worden nieuwe inwoners in Galder en Strijbeek verrast met een leuk welkomstpakket. Bent u nieuw in Galder of Strijbeek komen wonen of wilt u een nieuwe inwoner verblijden met een welkomstpakket? Of wilt u als bedrijf of vereniging iets bijdragen aan ons pakket? Stuur dan een mailtje naar welkomstpakket@galder-strijbeek.nl
We zorgen er dan voor dat binnen enkele weken het welkomstpakket wordt bezorgd.

Dorpsraad zoekt betrokken meedenkers ! Maximaliseren
5 unieke eigenschappen !


ActiviteitenThuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad