toen & nu

Werkgroep Voorzieningen

Voorzieningen zit namens de Doprsraad in de klankbordgroep voor het nieuwe 'Dorpshuis'. Dit is de multifunctionele accommodatie waarin de nieuwe basisschool, naschoolse opvang alle functies van de huidige Leeuwerik verenigd worden. Hierbij vertegenwoordigen wij het algemene belang van de inwoners van Galder en Strijbeek. 

Aandachtspunten zijn: 

  • Pinautomaat 
  • Openbare bibliotheekfunctie
  • Ruimere openingstijden (met name overdag)
  • Afmetingen openbare ruimte (zaal en kantine)
  • Inloop en ontmoetingsruimte


We zoeken nog meer mensen die deel willen nemen aan de werkgroep Voorzieningen/Dorpshuis Galder-Strijbeek.

Meld je aan bij een van de werkgroepleden of via e-mail:

dorpsraad@galder-strijbeek.nlLeden:  

  • Mariëtte Jansen
  • Eric Hurkens
  • Remco Hereijgers
  • Frans Snijders 
  • Jos de Roover
Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad