Openbare bijeenkomst maandag 7 april

31-03-2014 || Op maandag 7 april 2014 is er weer een openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek in de Leeuwerik om 20:00 uur. voor deze bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd. Op deze avond komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod.

Er is gestart is met het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Bollemeer en dit betekent dat er gebouwd kan gaan worden. Er zullen 16 woningen gerealiseerd worden, voor Galderse begrippen een ongekend hoog aantal. Het bestuur van het CPO-initiatief zal in deze bijeenkomst de stand van zaken op dit moment bespreken aan de hand van kaarten en foto’s.

De werkgroep wonen heeft door middel van verschillende interviews met inwoners van ons dorp en daarbuiten de sterke punten van ons dorp vastgesteld. Tijdens de openbare bijeenkomst zal daar nader op worden ingegaan en met name hoe we als dorp deze in ons voordeel kunnen gebruiken.

De Dorpsraad is gestart met een werkgroep MOE-landers. MOE stat voor Midden en Oost Europeanen. Deze werkgroep richt zich op Polen die zich hier blijvend willen vestigen en overige MOE-landers die op enigerlei wijze willen sporten. Naast de Dorpsraad nemen ook GESTA en TVGS deel in deze werkgroep. Tijdens de bijeenkomst zal uitgebreider op de doelstelling van deze werkgroep worden ingegaan.

In de openbare bijeenkomst zal ook de uitslag bekend worden gemaakt van de enquête waarin aan de bewoners van de Bosakker, Berkenakker en Wilgenakker is gevraagd zich uit te spreken voor kunst of bespeelbare kunst en waar dat geplaatst zou moeten worden: in de wijk of op het schoolplein.

Een onderwerp waar eveneens in deze bijeenkomst bij stil wordt gestaan, zijn de plannen voor het oprichten van een energiecoöperatie. De vele grote daken, vooral in Strijbeek, kunnen het mogelijk maken dat energie wordt opgewekt en afgezet binnen onze gemeenschap.

Ook in Galder is Buurtpreventie gestart en op deze avond wordt hier nader op ingegaan. Was aanvankelijk buurtpreventie alleen in de kern van Galder ingevoerd, nu willen we ook het buitengebied erbij betrekken. Het onderwerp na de pauze sluit hierop aan.

Na de pauze zal een veiligheidskundige ons een inkijk geven hoe de inbreker van tegenwoordig te werk gaat en nog belangrijker, hoe we deze inbreker buiten de deur kunnen houden. Hij zal daarbij ingaan op eenvoudige zaken waarmee u de inbreker minder kans geeft om bij u binnen te komen. Deze voordracht is een inleiding op de formele aftrap van de buurtpreventie op zaterdag 19 april 2014 waarbij tevens een markt wordt gehouden in de Leeuwerik waarbij bedrijven uit Galder en Strijbeek staan die u kunnen helpen bij het inbraakwerend maken van uw huis.

De Dorpsraad hoopt u in grote getale te mogen begroeten in de Leeuwerik op 7 april 2014 om 20:00 uur.

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad