Minimaliseren

Kermis Galder

Toekomst Kermis Galder

De toekomst van de Galderse Kermis 

Zolang we ons kunnen herinneren, vindt in het laatste weekend van juli en de daarop volgende maandag en dinsdag traditioneel de Galderse kermis plaats. Deze datum is verbonden met de naamdag van de heilige Jacobus. Velen beschouwen het fenomeen kermis als cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. De Galderse Kermis heeft veel concurrentie van andere evenementen en valt midden in de schoolvakantie. De tijd dat het plein bij de school en het café van Kees en Leentje Leijten vol stond met attracties, ligt al weer vele jaren achter ons. We zijn nu zover dat er betaald moet worden om überhaupt nog een attractie op de kermis in Galder te krijgen. Door de (financiële) samenwerking tussen de Leeuwerik, het knooppunt en de gemeente is er nog steeds een kermis.

Of dit naar de toekomst ook zo blijft is maar de vraag. De gemeente bezint zich op de vraag in hoeverre zij nog willen blijven investeren in de kermis in zijn huidige vorm. Dit geld overigens niet alleen voor de kermis in Galder, maar ook voor die in Chaam en Alphen.  De gemeente heeft via de Dorpsraad aan de Galderse gemeenschap de vraag voorgelegd of de kermis behouden moet blijven en zo ja,  in welke vorm. 

De Dorpsraad heeft samen met het Knooppunt (Betina en Peter) en de Leeuwerik (John) daarvoor een eerste overleg gevoerd en hebben zij geconcludeerd dat eenieder uit Galder over de toekomst van de kermis mee moet kunnen praten. Daarom wordt u uitgenodigd om op donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur in de Leeuwerik uw visie op de kermis te geven. Allerhande ideeën die betrekking hebben op de kermis zijn van harte welkom. Bent u er ook op 9 november?

De Leeuwerik, Het Knooppunt en Dorpsraad Galder-Strijbeek.

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad