Landgoed de Klokkenberg: bedreiging of kansen?

Onlangs is gestart met de ontwikkeling van het ' landgoed de Klokkenberg' aan de Galderseweg. In de komende jaren tot 2022 komen hier 150 woningen of appartementen, met ca. 300 inwoners een nieuwe dorpsgemeenschap. Of is het een nieuwe wijk als verlengstuk van Breda Zuid gelegen aan het aantrekkelijke natuurgebied het Mastbos / Galderse heide. 

'Landgoed De Klokkenberg is, halverwege vorige eeuw, als sanatorium gebouwd aan de Galderseweg. Bij de keuze voor deze locatie waren twee criteria doorslaggevend: de ligging in de vrije natuur én de korte afstand tot de bebouwde kom, zodat het personeel op de fiets naar De Klokkenberg kon komen. Bijna 70 jaar later zijn de argumenten van voormalig geneesheer-directeur de heer C. Dijkstra nog steeds valide; vrije natuur, fraaie bossen, een geweldig uitzicht en op zeer korte afstand van Breda.' Aldus de nieuwe website van de projectontwikkelaar.

Ieder die in de omgeving woont, weet dat de Klokkenberg even ver van Galder ligt als van Breda. De ontwikkeling van dit woongebied zal overigens meer invloedhebben op Ulvenhout, al is er nog niet direct een makkelijke verbindingsweg tussen de Klokkenberg en Ulvenhout. Dat wordt inderdaad boodschappen doen op de fiets, waar natuurlijk helemaal niets mis mee is. 

Wat voor gevolgen zal deze ontwikkeling hebben op het markdal en omliggende dorpen?. In eerste instantie zal het misschien gevolgen hebben voor de woningvoorraad van Ulvenhout (gemeente Breda) waarbij nu een prima alternatief ontstaat. Het kan de horeca en detailhandel, die er het laatste jaar toch al in opkomst is, een mooi zetje in de rug geven. Breda zuid, als populaire en misschien wat elitaire woonomgeving, reikt zich dadelijk uit tot het gebied Ginneken, Ulvenhout en de Klokkenberg. Het groene hart 'het Markdal' wordt nu aardig omsloten. 

En wat betekent het voor Galder en Strijbeek aan de andere zijde van dit groene hart?. Galder is Booming en is een goed alternatief gebleken voor mensen die en bij een grote stad willen wonen en in het buitengebied. Dorpen aan de rand van populaire steden zullen naar verwachting blijven groeien, blijkt uit onderzoek. Daarnaast is het gelukt om een hele generatie jongeren aan het dorp te blijven binden met de CPO projecten 1 en 2 (collectief bouwen voor vooral jongeren) en CPO 3 in het vooruitzicht. Rust, ruimte en Recreatie als belangrijke kernwaarde in een ondernemende en kindvriendelijke omgeving spreekt aan. Op weg naar 1100 of misschien wel 1200 inwoners in komende jaren. Of misschien toch concurrentie?

In ieder geval lijkt de busverbinding Breda - Galder nu wel verzekert. Mogelijk dat voor met name de oudere inwoners uit Galder en Strijbeek, de Klokkenberg een goed alternatief is om afstand te nemen van hun vrijstaande woning en aanpalende tuin, om nu een appartement te betrekken. Anderzijds zou het ook een grote wens zijn van velen om een CPO project voor senioren in Galder te organiseren. 

Wat voor gevolg heeft de ontwikkeling van het markdal en de Klokkenberg voor Galder en Strijbeek. Blijven beide dorpen haar identiteit wel behouden. Kunnen ontwikkelingen ook een bedreiging vormen? Met de A58/ A27 als scheidslijn van twee gemeenten Breda en Alphen Chaam, is er vast geen gemeenschappelijke visie. Vooralsnog behoud ik het gevoel dat Breda haar achtertuin vooral wil benutten om lastige doelen te realiseren als een windmolenpark, industriegebied Hazeldonk en festivals aan de Galderse meren. 

(Door Theo Kerkers)

Ontwikkeling Markdal


BN de Stem. GALDER - Jaren is er aan gewerkt en nu nadert dan het eindspel. De herinrichting van het Markdal gaat de procedure in. Dat heet: er is een ontwerp-bestemmingsplan dat binnenkort de inspraak in gaat. 
Acht kilometer aan meanderend water komt er bij, ruim honderd hectare wordt in natuur omgezet. Zeven kilometer Markdal, van de Duivelsbruglaan in Breda tot aan de grens in Galder (bij Meersel-Dreef) gaat op de schop. Met een budget van elf miljoen euro zijn gronden verworven, is grond geruild, zijn afspraken gemaakt met een vijftiental agrariërs over duurzame landbouw en natuurbeheer. 


Landgoed de Klokkenberg

Landgoed de Klokkenberg

29-06-2017||De Klokkenberg wordt getransformeerd tot een unieke, hoogwaardige woonomgeving. In de verschillende gebouwen komen bijzondere koopwoningen, uiteraard met behoud van het historische karakter. Een kleinschalige woongemeenschap met woningen, in grootte varierend. Ga naar hun website...


Booming Galder

22-01-2015|| Op 31 december 2014 telde Galder en Strijbeek samen 1280 inwoners. In Galder nam het aantal inwoners toe van 937 naar 956. Het aantal van 1000 is in augustus 2016 bereikt met in december 2016, 1027 inwoners. In 2009 telde Galder nog 912 inwoners. Lees meer...Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad