Vier generaties verlichten de Kerst 2018

De kerstbijeenkomst die zondag 9 december jl. in de serie “De vier jaargetijden” plaatsvond, zorgde in Galder voor een volledige gevulde St. Jacobskapel. 

Al voor de officiële opening klonken  de kerstliederen van het Gelegenheidskoor onder leiding van Jacques van Aert.  

In haar openingswoord gaf Willeke Loermans namens de werkgroep een overzicht van het programma en heette zij alle aanwezigen welkom, met een bijzonder woord van welkom voor de burgmeester van Alpen-Chaam, Joeri Mines, en de pastor van de R.K. Parochie van de Heilige Familie, Lars Peetam. 

Kerstliederen. De aanwezigen kregen een mix van eigentijdse en traditionele kerstliederen te horen die met veel enthousiasme  werd gezongen. Ook de zangstijl was gevarieerd: van close harmony tot indrukwekkende soli. 

Verhalen. Ook bijzonder waren de persoonlijke kerstvertellingen. Vier generaties vertelden hun herinneringen aan het kerstfeest. We gingen ver terug in de tijd, tot voor de Tweede Wereldoorlog, met Rina van Dun. Wat kon men toch veel met weinig middelen toen. Carla Herijgers vertelde over haar herinneringen aan de, voor haar ouders, drukke kerstperiode in de bakkerij. Lars Peetam deelde een mooie herinnering waardoor voor hem Kerstmis vooral een feest is van de terugkeer van het licht, een feest van God-met-ons en een familiefeest. Ook het geloof van zijn grootmoeder was hem bijgebleven. Voor een volle kapel vertelde Kiki Nooren hoe een 9-jarig meisje van nu naar Kerstmis kijkt. Voor haar is het vooral gezellig en feestelijk thuis en bij de opa en oma’s. Alle sprekers werden met gul applaus onthaald. 


Kerstboom verlichten. Na de afsluiting begeleidden het muziekensemble en de Kerstman het gezelschap naar het terrein bij De Leeuwerik. Hier werd de door de gemeente  geplaatste kerstboom feestelijk verlicht. Vrijwilligers hadden gezorgd voor een mooie entourage met vuurkorven en uiteindelijk staken Stef en Twan Diepenhorst de duizend lichtjes aan. In deze gezellige sfeer  werd er nagepraat onder het genot van een glühwein of warme chocolademelk

Feestdagen. Prachtig om te zien hoe jong en oud zich mengden en spraken over de komende feestdagen. Voorzichtig werd er al geïnformeerd naar de volgende bijeenkomst. Zo gauw daar meer over bekend is, zal de werkgroep De vier jaargetijden u hierover zeker informeren. Namens de werkgroep De vier jaargetijden alvast hele fijne feestdagen en een harmonieus 2019 gewenst. (IB)

Vierjaargetijdenconcert 27 mei 2018 Maximaliseren
Zondagmatinee 10 december 2017 Maximaliseren
Zondagmatinee 21 mei 2017 Maximaliseren
De vier jaargetijden biedt een podium voor muzikanten ! Maximaliseren
Historie Sint Jacobskapel Minimaliseren


Een historische impressie over de Sint Jacobskapel door dhr. Brekelmans

'De bouwtijd der Galderse kapel is dus rond 1468 te stellen, veel later dan Juten vermoedt. De archieven gewagen van nieuwe bouwaktiviteit in 1517, in welk jaar de kapelmeesters "met willekeur der ingezetenen" ten behoeve van de kapel een jaarlijkse rente te gelde maakten.15 Dit geld zal voor uitbreiding of verfraaiing zijn besteed. De aard daarvan is ons niet bekend. De gissing, dat toen de nog bestaande toren gebouwd zou zijn, valt wel te rijmen met de laat-gotische bouwstijl. Behalve renten ten behoeve van de eredienst genoot de kapel nog dito rechten voor de instandhouding van het gebouw zelf. Omtrent het ontstaan van deze inkomsten zijn ons geen bronnen overgeleverd. Wel vloeiden al vanaf de stichting geregeld gelden in de kapelkas. Deze inkomsten werden van oudsher door een kapelmeester beheerd en bestonden, behalve uit rog- en geldrenten uit offergeld en pacht van kapelland. De totale geldswaarde dezer renten bedroeg in 1621 f 45,- per 44 jaar.16 In die tijd ontving de kapelmeester op St. Jacobsdag ook offers in natura ter waarde van ± f 50,-. De gelovigen brachten dan schapen, wol en eikels naar het bedehuis. Eeuwenlang, zelfs tot het jaar 1820, werd het kapelbezit zorgvuldig bijeengehouden. Rond 1677 verkregen de kapelmeesters van de Raad van Brabant een "mandement van terrier" om alle inkomsten opnieuw rechtsgeldig te laten registreren. Dit mandement was een bevel aan alle rentplichtigen der kapel om hun verplichtingen met aanduiding van de onderpanden op te geven'. Lees meer...

Aanmelden

U kunt zich als muzikant of zanger aanmelden door een mailtje te sturen naar Willeke Loermans

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vervolgens verder te kunnen informeren. 

In de St. Jacobskapel in Galder zal op iedere 1e zondag van de herfst, winter, lente of zomer een zondagmatinee worden georganiseerd. We zijn op zoek naar muzikanten of zangers die in de sfeervolle ambiance van deze historische kapel, ten overstaan van een klein publiek (tot 100 bezoekers) hun lied of muziekstuk willen laten horen. Het zondagmatinee duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur en wordt ingevuld door 1 of meerdere muzikanten. 

Met dit initiatief willen we een podium bieden voor startende, ervaren of talentvolle muzikanten (in opleiding) of voor gewoon mensen die het leuk vinden om op deze zondag bezoekers een muzikaal rustmoment te bieden. Het kan tevens een oefenruimte bieden met publiek voor muziekstudenten.We kunnen geen gage betalen.  

Met het organiseren van culturele en / of muzikale activiteiten wil de organisatie accent leggen op de historische en culturele waarden van de dorpen Galder en Strijbeek. Het zondagmatinee wordt ondersteund door de dorpsraad Galder-Strijbeek en door mogelijke sponsoren.

* het zondagmatinee de vier jaargetijden is een initiatief zonder winstoogmerk

* muzikanten of zangers komen uitsluitend in aanmerking voor een kleine onkostenvergoeding

* muzikale uitvoering dient te passen in de ambiance van deze kapel.

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad