Samenwerkingsovereenkomst Vereniging Markdal en Waterschap

19 september 2014
Waterschap Brabantse Delta en Vereniging Markdal duurzaam en vitaal gaan samen aan de slag in het Markdal. Dit is vandaag bezegeld door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Door de samenwerking komen zowel een natuurlijker inrichting van het Markdal als schoon en klimaatbestendig Markwater in zicht.

Dijkgraaf Carla Moonen van Waterschap Brabantse Delta en voorzitter Jettie Rattink van de Vereniging Markdal hebben vanochtend de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking maakt het mogelijk de komende jaren verschillende natuurdoelen te realiseren. Waterschap en Vereniging Markdal maken hier samen plannen voor. Het Waterschap realiseert hierbij belangrijke waterdoelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorbeelden zijn het inrichten van natuurlijke zones en de aanleg van vispassages. Een optimale waterhuishouding zorgt voor goede doorstroming en gezonde natuur. De Vereniging Markdal richt zich op natuurdoelen vanuit de provincie. Door de handen ineen te slaan kunnen de partijen snel, efficiënt en in nauwe samenspraak tot beslissingen en uitvoering komen en projectdoelen op elkaar afstemmen.

De Vereniging Markdal werkt sinds vorig jaar met ondersteuning van provincie en gemeenten aan een Markdal waar ecologie, economie en samenleving in balans zijn. Initiatieven van binnenuit en nauwe samenwerking tussen alle belanghebbenden, zijn volgens de Vereniging Markdal onmisbaar om meer ruimte voor natuur en water te realiseren. Daarom is het belangrijk dat verschillende partijen in het Markdal zich met elkaar verbinden. De samenwerking met het waterschap is hierbij een mooie stap in de goede richting.

De ondertekening vond plaats in het Markdal: bij de stuw aan het Vonderpad. Na ondertekening lieten bestuurslid Jacques van der Aa van het Waterschap en uitvoerder Marcel van Miert van de Vereniging Markdal  de overeenkomst symbolisch in de grond zakken. Hierbij deden zij de belofte deze weer boven de grond te halen als alle doelen gerealiseerd zijn.

Provincie geeft groen licht voor Vereniging Markdal

Gedeputeerde Staten van onze Provincie Noord Brabant hebben afgelopen dinsdag ingestemd met het ‘Bidbook’ van Vereniging Markdal, duurzaam en vitaal. De vereniging gaat dus een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur en samenhangende waterdoelen realiseren.

Woensdagmiddag 6 november  (vanaf 16.00 uur) wordt de overeenkomst ondertekent door gedeputeerde Johan van den Hout. Samen met gedeputeerde Johan van den Hout wordt tevens een karakteristieke Fladderiep geplant.

Deze karakteristieke inheemse Fladderiep wordt geplant op de grens van de gemeenten Alphen-Chaam en Breda.

Vereniging Markdal laat weten nu voor de grote en uitdagende taak te staan om met alle betrokkenen bij het Markdal “van binnen uit” vorm te gaan geven aan de afspraken met de Provincie. Naast de Provincie Noord Brabant leveren ook de beide verantwoordelijke gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het Waterschap Brabantse Delta hun aandeel de komende jaren. Daarmee komt een budget van ruim tien miljoen Euro beschikbaar om in 5 jaar datgene, wat is overeengekomen, te realiseren.

Om de uitvoering te coördineren is sinds 21 oktober Marcel van Miert, in deeltijd, als procesmanager voor ons werkzaam. Hij zal de initiatieven en werkzaamheden coördineren de komende jaren. 

Na het planten van de Fladderiep bij de Scheelebrug wordt samen met de Gedeputeerde Johan van den Hout, de burgemeester van Alphen/Chaam Harry Nuijten en de wethouder van Breda, Selçuk Akinci, het glas geheven op een duurzaam en vitaal Markdal.

Met nadruk wordt afgeraden om met de auto te komen. De Daesdonkckseweg is een drukke lokale weg zonder parkeerruimte. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is bij de Notselseweg.

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad